Main Content

Skoolfonds

Die skoolfonds vir 2023 beloop R22 500-00 per jaar, per leerder en betalings kan per elektroniese bank-oordrag, per debiet-, krediet- of SAMBA-kaart gemaak word. ‘n Debietorder fasiliteit is ook beskikbaar.

Betalingsopsies

  1. As die volle bedrag betaal word voor of op 30 April 2023 word ‘n korting van R1 400.00 per leerder toegestaan.
  2. 10 Maandelikse paaiemente van R2 050.00 per maand per leerder en die 11de en finale paaiement van R2 000.00 per leerder met die betalings opsies soos vroeër genoem.

Betrokke Personeel

Alle navrae in verband met betalings kan gerig word aan:

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close