Main Content

Skoolfonds

Die skoolfonds vir 2024 beloop R24 550-00 per jaar, per leerder en betalings kan per elektroniese bank-oordrag, per debiet-, krediet- of SAMBA-kaart gemaak word. ‘n Debietorder fasiliteit is ook beskikbaar.

Hoërskool Diamantveld streef daarna om sovêr as moontlik kontantloos te gaan in 2024.

Betalingsopsies

  1. As die volle bedrag betaal word voor of op 30 April 2024 word ‘n korting van R1 500.00 per leerder toegestaan.
  2. 10 Maandelikse paaiemente van R2 250.00 per maand per leerder en die 11de en finale paaiement van R2 050.00 per leerder met die betalings opsies soos vroeër genoem.

Betrokke Personeel

Alle navrae in verband met betalings kan gerig word aan:

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close