Main Content

Toetse word kwartaalliks afgelê volgens die KABV-vereistes of aangepaste assesseringsvereistes soos deur die NKOD bepaal.

Toetsreekse word in Maart en September afgelê. Die toetsrooster word aan leerders en ouers gestuur.

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close