Main Content

Agste en Negende Vakke na Skoolure

Kies 0, 1 of 2 vakke uit die onderstaande lys. Behels ekstra koste per vak.

Graad 10

 • Besigheidstudies
 • Dramatiese Kunste
 • Ekonomie
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Landbouwetenskappe
 • Musiek
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Toerisme
 • *Visuele Kunste

Graad 11 en 12

 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Musiek
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Toerisme
 • *Visuele Kunste

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close