Main Content

Losiesgeld

Losiesgelde (2024) vir die koshuis beloop R40 150-00 (R38 350-00) per jaar vir die eerste kind, R38 650-00 (R36 950-00) vir die tweede kind. Die bedrae tussen hakies dui op die kortingsbedrae wat van toepassing is indien die volle losiesgeld(e) in die eerste week van Maart 2024 betaal word.

Die volgende opsie is streng vooruitbetaalbaar:

11 Maandelikse paaiemente van R3 650.00 per maand per leerder (R3 520 × 10  vir die tweede kind) en ‘n 11de en finale bedrag van R3 450.00 vir die tweede kind.

Betalings geskied van Januarie tot November.

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close