Main Content

Ons bied die volgende verpligtende vakke vir graad 8 en 9 leerders

 • Afrikaans Huistaal
 • English Home Language
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering

Graad 8 en 9 – Keusevakke (Kies enige 2 uit die onderstaande lys)

 • Landboustudies
 • Tegnologie
 • Skeppende Kunste

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close