Main Content

Ons bied die volgende vakke vir graad 8 en 9 leerders

  • Afrikaans Huistaal
  • English Home Language
  • English First Additional Language
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskappe
  • Sosiale Wetenskappe
  • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  • Tegnologie
  • Skeppende Kunste
  • Lewensoriëntering

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close