Main Content

Ons bied die volgende verpligtende vakke vir graad 10 tot 12 leerders

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal
 • Engels Eerste Addissionele Taal
 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering

Graad 10 – Keusevakke (Kies enige 3 uit die onderstaande lys)

 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • Fisiese Wetenskappe
 • Geografie
 • Ingenieursgrafika en Ontweerp
 • Landbouwetenskappe
 • Lewenswetenskappe
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Rekeningkunde
 • Toerisme
 • Verbruikerstudies
 • *Visuele Kunste

* Leerders moet deur die Kunssentrum gekeur word om Visuele Kunste te neem

Graad 11 – Keusevakke (Kies een uit elke groep)

Groep 1

 • Fisiese Wetenskappe
 • Besigheidstudies
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • *Visuele Kunste

Groep 2

 • Lewenswetenskappe
 • Ekonomie
 • Toerisme
 • *Visuele Kunste

Groep 3

 • Rekeningkunde
 • Geografie
 • Toerisme
 • Verbruikerstudies
 • *Visuele Kunste

* Leerders moet deur die Kunssentrum gekeur word om Visuele Kunste te neem

Graad 12 – Keusevakke (Kies een uit elke groep)

Groep 1

 • Fisiese Wetenskappe
 • Besigheidstudies
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • *Visuele Kunste

Groep 2

 • Lewenswetenskappe
 • Ekonomie
 • Toerisme
 • *Visuele Kunste

Groep 3

 • Rekeningkunde
 • Geografie
 • Verbruikerstudies
 • *Visuele Kunste

* Leerders moet deur die Kunssentrum gekeur word om Visuele Kunste te neem

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close