Baie dankie aan Nicqie wat ons personeel kom motiveer het om 2024 met ‘n positiewe denkwyse aan te pak. Nie net het ons die skool se waardes bespreek nie, maar ook hoe elke onderwyser se persoonlike

waardes hul klasse kan bemagtig en beïnvloed.

Baie dankie aan Dr. Alf Bennett (voorsitter van die Bond) wat die geleentheid vir die personeel gereël het.

#trotsdiamantveld