Home Slider

Hoof se Boodskap

Uit die Hoof se Kantoor

Welkom by D.H.S.

In `n snel veranderende wêreld is dit noodsaaklik dat Diamantveld steeds vernuwend sal optree sonder om gevestigde waardesisteme oorboord te gooi.

`n Balans in opvoeding moet dus gevind word met tradisie en waardes en die opvoedende krag van die kerk en huisgesin, aan die een kant en liberalisme en `n ontploffing van tegnologie aan die ander kant, om `n goed toegeruste jongmens die lewe in te stuur.

Ontmoet ons Skoolhoof

Hoërskool Diamantveld se skoolhoof

Ons Erekode

Ons Erekode

Ons Ere Kode

Gedissiplineerd,
maar nie onbuigsaam nie;

Met selfvertroue,
maar nie selfversekerd nie;

Met oorgawe,
maar nie brutaal nie;

Takties,
maar nie oneerlik nie;

Om te wen,
maar nie ten alle koste nie;

Om van elke moontlikhed
'n werklikheid te maak.

By Diamantveld...

Respekteer ons mekaar

Lag ons saam

Is ons eerlik

Praat ons altyd die waarheid

Sê ons altyd Asseblief en Dankie

Gee ons nie moed op nie

Vergewe ons mekaar

Gebruik ons omgeewoorde

Is ons betroubaar,

Deernisvol, Dankbaar

en Gedissiplineerd.

Bewaar ons Moeder Aarde,

Ons Taal en Tradisies.

Maak ons van

Elke Moontlikheid 'n Werklikheid.

Skoollied

Ons

Skoollied

Net oorkant Oranje waar wyd en verspreid
Hoëveldvlaktes rollend ontvou
Kom jong Afrikaners besield met die stryd
Altyd maar voorwaarts, voorwaarts te bou.

O Alma Mater! Jou roem wil ons sing
Diamantveld, jy skitter so helder en klaar,
Almal vereend wil ons dank aan jou bring
Hoor ons lied: Exelcior trou!

Ons Waardes

Ons Waardes

Ons Waardes

  • Dankbaarheid
  • Deernis
  • Eerlikheid
  • Respek
  • Dissipline
Dankbaarheid
Deernis
Eerlikheid
Respek
Dissipline
Dissipline

Skool Geskiedenis

Ons

Skool se Geskiedenis

Op 28 Januarie 1935 kom daar in Kimberley 'n skool tot stand om vir Afrikaanssprekende leerders 'n tuiste te bied waar hul onbeskaamd hul kultuur kan uitleef en akademie onderrig, geskoei aan 'n Christelike karakter en etos, in hul moedertaal kan ontvang.

Die nuwe hoërskool het geopen met 51 leerlinge in st. 7 en st. 8 en vier personeellede.

Lees Meer

By Diamantveld

By Diamantveld

By Diamantveld

Respekteer ons mekaar;

Lag ons saam;

Is ons eerlik;

Praat ons altyd die waarheid;

Sê ons altyd Asseblief en Dankie;

Gee ons nie moed op nie;

Vergewe ons mekaar;

Gebruik ons omgeewoorde;

Is ons betroubaar,

Deernisvol, Dankbaar;

en Gedissiplineerd.

Bewaar ons Moeder Aarde,

Ons Taal en Tradisies.

Maak ons van

Elke Moontlikheid 'n Werklikheid.

Jongste Nuus

Trots Diamantveld

Jongste Nuus


Close