Uit die Skoolhoof se kantoor

Ouerbrief 4 /2019

Beste Ouers

Aan die einde van nog `n kalenderjaar wil ek u bedank vir u ondersteuning, lojaliteit, positiwiteit, geselsies en deurlopende harde werk. Dit is `n voorreg om te deel in u kind se opvoeding.

Dankie vir elkeen wat `n bydrae gedurende die jaar gelewer het, waar u ook al betrokke was. Dankie vir die mooi manier waarop u ons kinders by sport- en kultuurbyeenskomste ondersteun het. Kontant wat deur harde werk by die Wildeklawer-toernooi, DHS Sportdag en Merksentrum ingesamel is, is onder andere vir kapitaalprojekte soos die abblusiegeriewe en ingangshek by die pawiljoen en plaveisel voor die netbalbane aangewend.

Baie dankie in die besonder aan die SBL-lede onder voorsitterskap van mnr Dirk Potgieter, OOV onder voorsitterskap van mnr Sas van Niekerk en Adéle de Klerk en die Bond onder voorsitterskap van mnr Pieter van Niekerk. Diamantveld is in vaardige, kundige hande.

Die volgende personeellede verlaat ons aan die einde van die jaar:

Me Riana van Wyk tree na 31 jaar diens by DHS  af en ons skool verloor `n legende.

Me Janet du Toit tree in die huwelik en verhuis na Bloemfontein.

Me Franzelle van Niewenhuizen verlaat die onderwys.

Baie dankie vir uitstekende diens, ons beste wense vergesel jul op jul lewenspad.

Die volgende personeel is aangestel in hierdie vakatures:

Me Danel Botha (Rekeningkunde)

Me Bonnie van Eetveld (Engels)

Me Jean-Marie Erasmus (Afrikaans)

Ons wens hierdie nuwe personeellede alles van die beste toe by Diamantveld.

AKADEMIE

Baie geluk aan alle leerders wat hard gewerk en mooi presteer het.  Ons is saam met die ouers trots op ALMAL wat volgens of bó vermoë presteer – nie net die toppresteerders nie.

Daar waar daar teleurstelling is, help u kind om dit te verwerk en lesse daaruit te leer.

Neem kennis dat as gevolg van vakveranderings onder leerders, sal daar veranderings in senior klasse in  2020 voorkom. Graad 9 word na vyf klasse verminder en daar sal dus ook veranderinge voorkom.

SKOOLVEILIGHEID

Om in onstuimige omstandighede die veiligheid en kontrole van ons leerders meer effektief te maak sal daar sekuriteit by die hoofingang in 2020 wees. Dit sal beteken dat die terrein vanaf 07:30 tot 13:15 gesluit sal wees en enige toegang deur die hoofhek gaan wees waar `n sekuriteitefirma `n wag plaas wat die voertuie sal in-en uitskandeer. Enige leerder wat die skool tydens skoolure verlaat sal `n toestemmingsbrief van die sekretaresse ontvang alvorens hy/sy die terrein mag verlaat.

LEERDERS WAT DIE SKOOL VERLAAT

Ons beste wense vergesel hulle. Aan die kinders: leef ons waardes uit waarheen julle gaan.

SKOOLTASSE

Daar is goeie gehalte Diamantveld-skooltasse by klerewinkel te koop. Ons doen `n beroep om die regte tas aan te koop as  u kind `n nuwe tas moet kry. Die gekleurde sakke wat sommige leerders het, beskadig die boeke.

VOORKOMS

Ons vra dat u asseblief sal toesien dat u kind met skoolheropening, 15 Januarie 2020, volgens die skoolreëls  by die skool sal aanmeld. 

KLEREWINKEL

Die klerewinkel is onder nuwe bestuur met ingang Januarie 2020 en  heropen 6 Januarie 2020. Besigheidsure is 07:30 tot 14:30.

WATERPROJEK

Baie dankie aan elkeen wat `n anonieme bydrae gemaak het vir die projek. Dit word opreg waardeer. Baie dankie aan die lede van die waterkomitee wat voetwerk gedoen het en baie dankie aan donateurs wat besoek is om die projek `n realiteit te maak. Dankie aan oud-skoliere wat navraag gedoen het en bereid is om te help. Die poging om die fondse te bekom sal in 2020 aangaan todat genoeg fondse gegenereer is om met die projek te begin. As daar nog belangstellendes is wat wil bydra, kontak my groot asseblief.

SKOOLFONDS

Baie dankie aan diegene wat getrou u skoolfonds betaal. Die kwytskelding en nie-betaling van skoolfonds as gevolg van die ekonomiese klimaat, het `n geweldige impak op die skool se begroting. Gevaarligte begin flikker as as die uitgawes jaarliks vermeerder en die inkomste krimp.  Daar is `n R300 000.00 tekort op die begroting van 2020 aan ouers op die begrotingsvergadering voorgelê en aanvaar. Die tekort kan uitgewis word indien skoolfonds getrou betaal word.  Die alternatief is om personeel te rasionaliseer wat weer ander probleme skep. Hoërskool Diamantveld sal nie effektief kan bly  funksioneer as elkeen nie by hul betalingsooreenkom hou nie.

VERSLAE

Sien oudergewoonte aangeheg die akademiese-, sport- en kultuurverslae.  Baie geluk aan al die presteerders, maar meer nog, aan elke deelnemer.

SLOTWOORD

Ons kyk met dankbaarheid terug oor `n suksesvolle jaar.

Ons harte gaan uit na alle gesinne wat gedurende die afgelope kwartaal `n geliefde aan die dood afgestaan het.

Vriendelike groete

LC VICTOR

SKOOLHOOF

2019-12-04