Uit die Skoolhoof se kantoor

Ouerbrief 3/2021

Beste Ouers 

Die tempo van die eerste kwartaal was verstommend en ná die kort asemskep-vakansie moet ons volgende kwartaal weer op volspoed aandurf.  Ek stuur die ouerbrief elektronies uit, want rapporte word eers Vrydag 7 Mei aan leerders oorhandig.

Hoërskool Diamantveld het aansoek gedoen en toestemming verkry dat die seniorgrade (grade 10 tot 12) ten volle kan terugkeer skool toe.

Tye is dus 07:15 – 14:30, Maandae tot Vrydae, vir alle graad 10 tot 12 leerders vanaf 3 Mei.

Grade 8 en 9 se getalle is te groot en hulle bly op die huidige groep 1 en 2 stelsel.

Kom ons doen ʼn bietjie nabetragting.

SBL-VERKIESING

Baie dankie aan elkeen wat aan die heeldagverkiesing deelgeneem het.  Ongelukkig was daar nie ʼn kworum nie en ná die tweede ronde stemming, is die volgende ouers tot die Beheerliggaam verkies:

VOORSITTER:  Mnr D Potgieter

ONDER-VOORSITTER:  Mnr GD Botha

SEKRETARESSE:  Me L de Wet

Me A de Klerk

Me J Hewitt

Mnr H Jonck

Me S Rautenbach

Mnr J van Wyk

Mnr S van Niekerk

ONDERWYSERS:  Me. A Viljoen, A Alexander, L Holtzhausen

LEERDERS:  CJ Marx, J Lubbe, R van Niekerk

NIE-PERSONEEL:  Mnr L Karemaker

KOMITEES:

FINANSIES:  Mnr J van Wyk, Me J Hewitt

WETLIKEASPEKTE EN DISSIPLINE/BELEIDE:  Me S Rautenbach, Me A Viljoen

KOSHUISE:  Mnr GD Botha

OOV:  Me A de Klerk

KULTUUR:  Me L de Wet, L Holtzhausen

VRL:  Me A Alexander

AKADEMIE:  Me A Alexander

SPORT:  Mnr, GD Botha, Mnr L Karemaker

BEMARKING:  Mnr S van Niekerk, Mnr D Kruis

INFRASTRUKTUUR:  Mnr H Jonck, Mnr D Potgieter

BATEBESTUUR:  Mnr S van Niekerk

PROJEKTE SBL: en SBL

KLERE:  Mnr D Potgieter en Mnr GD Botha

BOND:  Mnr P van Niekerk

TEGNOLOGIE:  Mnr J Liebenberg

Baie geluk aan die bestuur en baie dankie vir elkeen wat hom/haarself verkiesbaar gestel het.  Aan die bestuur by voorbaat dank vir die onbaatsugtige diens die volgende drie jaar.

AKADEMIE

Baie geluk aan almal wat hard gewerk en mooi presteer het gedurende die kwartaal en toetsreeks.  As kinders ʼn mooi gesindheid uitleef en hul bes doen, moet hul beloon word.  Punte wys egter nie vir ons die kinders se harte nie.  Dit dui eerder hul aandagspan, belangstellings, begrip, deursettingsvermoë, kwaliteit van onderrig en nog ’n horde ander veranderlikes aan.

Ek het met klasbesoeke gedurende die kwartaal opnuut besef in watter uitstekende hande u kind gedurende skoolure is en daarvoor bedank ek die personeel opreg.

SKOOLVEILIGHEID

Slegs leerders wat in besit van ʼn geldige motor-of motorfietslisensie sal op die skooltrerrein toegelaat word gedurende skoolure of na-ure.

Die leerders se veiligheid is van kardinale belang.

VOORKOMS EN GEDRAG

Die beeld na buite van ons kinders is oor die algemeen goed.  Baie komplimente word ontvang en daarvoor is ek saam met u dankbaar.

Daar is egter leerders wat voortdurend die voorkoms en gedragreëls toets en ek vra u samewerking om te verseker dat die kultuur van ordelikheid en ordentlikheid gehandhaaf word.  Kinders toets grense – dis hulle werk. Verantwoordelike volwassenes herbevestig waardes sodat kinders veilig kan voel.

Sorg asseblief dat hulle volgende kwartaal onberispelik skool toe kom. Baie, baie dankie aan die oorgrote meerderheid van ouers wat elke dag hul kinders baie mooi netjies skooltoe stuur.

Volle wintersdrag word met ingang tweede kwartaal gedra.  Die skoolbaadjie is verpligtend.

SKOOLFONDS

Baie dankie aan ‘n baie groot aantal ouers wat op datum is met hul skoolfondsverpligtinge.  Ons wil asseblief ʼn beroep op u doen om nie agter te raak met hierdie verpligting soos ooreengekom nie.

Indien u onseker is oor die korrekte verwysing met internetbetalings, kontak asseblief die finansiële kantoor.

Sonder die inkomste van skoolfonds kan ons nie kwaliteit onderrig aan u kinders gee nie.

DEELNAME EN TOERE

Die ou spreekwoord: “ʼn gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees”, het ʼn spieëlkant wat ook waar is. As jou gees gesond is, dan het hy ‘n groot invloed op jou liggaam.  

Elke Diamantvelder behoort aan ten minste een sportsoort en een kultuur-aktiwiteitdeel te neem.  In díé verband het ons u as ouers se samewerking broodnodig. Gesels asseblief met u kinders hieroor.

Die pandemie se regulasie het verslap en buitemuurse bedrywighede kan onder sekere protokol hervat word.

Baie sterkte aan al die spelers en personeel wat betrokke is met toere gedurende die vakansie.

SLOTWOORD

Ons harte gaan uit na alle gesinne wat gedurende die afgelope kwartaal ʼn geliefde aan die dood afgestaan het.

LC VICTOR

SKOOLHOOF

2021-04-19