Betalings

Die skoolfonds vir 2020 beloop R18 600-00 per leerder per jaar en betalings kan in kontant, per elektroniese bank-oordrag of per debiet-, krediet- of SAMBA-kaart gemaak word. ‘n Debietorder fasiliteit is ook beskikbaar.

Losiesgelde (2020) vir die koshuis beloop R30 000-00 (R28 500-00) per jaar vir die eerste kind, R29 500-00 (R28 025-00) vir die tweede kind en R29 000-00 (R27 750-00) vir die derde kind van ‘n gesin. Die bedrae tussen hakies dui op die kortingsbedrae wat van toepassing is indien die volle losiesgeld(e) voor die eerste Vrydag van Februarie betaal word. Hierdie opsie is egter streng vooruitbetaalbaar. Losies kan ook per kwartaal of per maand betaal word. Volledige besonderhede is by die skool beskikbaar.

ALLE NAVRAE IN VERBAND MET BETALINGS KAN AAN MARETTE VAN WYK EN/OF MARIA GREYLING GERIG WORD.